Tilbage

Etiske dilemmaer i pædagogisk arbejde

Ruth Mach-Zagal, Marianne Skytte , Nils-Erik Nyboe

Forfattere: Ruth Mach-Zagal, Marianne Skytte, Nils-Erik Nyboe, VICTOR VAN DEN BERSSELAAR, Frank Philippart, SARAH BANKS, Anette Faye Jacobsen , Kirsten Nøhr

Etiske dilemmaer i pædagogisk arbejde er blevet til på baggrund af teoretisk og praktisk arbejde med etiske problemer og dilemmaer i det pædagogiske felt. Bidragyderne har alle beskæftiget sig med etik både i forsknings- og undervisningssammenhæng og i praksis, såvel i Danmark som i resten af Europa. Som helhed retter bogen sig mod den professionelle hjælper i en dansk sammenhæng, men samtidig har den et internationalt perspektiv - bl.a. med afsæt i et projekt om etik, The European Social Ethics Project.

Udover en bred tilgang til spørgsmål om etik har bidragyderne især fokuseret på etiske dilemmaer i pædagogisk arbejde, fordi det er disse, der er specielt udfordrende og urovækkende for den professionelle hjælper i situationer, hvor det er vanskeligt at træffe det "rigtige" valg. I bogen inddrages case-historier og eksempler, som perspektiverer den teoretiske diskussion.

Kapitel 1-5 belyser den professionelle hjælpers etiske dilemmaer sociologisk, historisk, juridisk, og filosofisk.

Kapitel 6-10 har en praktisk etisk tilgang, som præsenterer nogle forslag til at arbejde med etiske problemstillinger individuelt og sammen med andre.