Tilbage

Etik og rådgivning

i den finansielle sektor

Bjarke Tinten, Lene Husted Frandsen , Anne Mette Voldbjerg

Forfattere: Bjarke Tinten, Lene Husted Frandsen, Anne Mette Voldbjerg, Henrik Steen Andersen , Jill Bach Larsen

Etik og rådgivning i den finansielle sektor er en uundværlig lærebog for aktører i finanssektoren.

Ny revideret 6. udgave med gennemgang af de nyeste regler inden for bogens områder, herunder bekendtgørelsen for boligkredit, det finansielle klagenævn m.v..

Bogen inkluderer desuden en afsluttende samling af cases, der dækker alle væsentlige finansielle områder. God skik og rådgivning bør være en central del af enhver uddannelse i den finansielle sektor. Etik og rådgivning i den finansielle sektor er en letlæst lærebog, der gennemgår etik i et historisk perspektiv, begreberne god skik og rådgivning, professionsansvar, klageprocesser samt samfundsetik, hvidvask og CSR.

I overskuelige kapitler gives både en grundig gennemgang af praksis og de relevante regler og bekendtgørelser for:

  • Penge- og realkreditinstitutter
  • Finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere
  • Forsikring og pension
  • Revision
  • Ejendomshandel
  • Ejendomsadministration

Etik og rådgivning i den finansielle sektor bør være uundværlig for alle aktører i finanssektoren og kan læses af alle på en finansiel uddannelse.