Tilbage

Erhvervsøkonomi til Akademiuddannelserne, 7. udgave

Lone Hansen, Torben Rosenkilde Jensen , Morten Dalbøge

Forfattere: Lone Hansen, Torben Rosenkilde Jensen, Morten Dalbøge , Tilde Mathiasen Kornum

Denne lærebog ruster dig til at kunne forstå, analysere og løse praksisnære problemstillinger inden for erhvervsøkonomi. Den giver dig grundlaget for at opnå en helhedsforståelse af centrale virksomhedsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser, både teoretisk og praktisk. Bogen er skrevet til markedsføringsøkonomuddannelsen og andre videregående uddannelser og kurser, hvor der indgår erhvervsøkonomi. I denne 7. udgave er kapitlet om supplerende beretninger er blevet gennemgribende opgraderet og tilpasset nye forordninger inden for dansk og europæisk lovgivning. Vi har også introduceret flere modeller relateret til bæredygtighed og ESG. Desuden er der et nyt afsnit om van Westendorps prisanalyser, og bogen er generelt ajourført med hensyn til lovgivning og satser (efteråret 2023).