Tilbage

Erhvervsøkonomi til Akademiuddannelserne, 6. udgave

Lone Hansen, Morten Dalbøge , Torben Rosenkilde Jensen

Forfattere: Lone Hansen, Morten Dalbøge , Torben Rosenkilde Jensen

Lærebogen er specielt udarbejdet til undervisning på markedsføringsøkonomuddannelsen, men kan også anvendes på andre uddannelser og kurser, hvor der indgår erhvervsøkonomi/virksomhedsøkonomi på et videregående niveau.

Denne 6. udgave af lærebogssystemet er grundlæggende revideret og opdateret, således at eksemplerne inden for de forskellige emner er tidssvarende og aktuelle. Bogen giver brugeren et fagligt og metodisk grundlag for at kunne forstå, analysere og løse praksisnære problemstillinger ud fra anvendelig teori inden for:

  • Virksomhedsanalyse
  • Økonomi- og ressourcestyring
  • Budgettering
  • Investering
  • Finansiering

Sammen med den særskilte opgavesamling understøtter bogen differentierede, dynamiske og varierede undervisningsformer vekslende mellem strukturerede undervisningsforløb og selvstudier. På hansreitzel.dk kan man downloade bogens figurer og eksempler. Eksemplerne ligger i Excel-filer, så det er muligt at arbejde videre med dem.

For at understøtte læringen er der produceret flere undervisningsvideoer som behandler alle bogens emner. Til hver video er der udviklet et Excel-ark, der indeholder både løsningsskabelon og vejledende løsning, således at den studerende via selvstudium kan arbejde med faget i eget tempo og målrettet eget behov.

Undervisere kan få adgang til udvalgte løsningsskabeloner og løsninger til opgavesamlingens opgaver via underviser.hansreitzel.dk eller ved henvendelse til forlaget.