Tilbage

Erhvervsjura - opgave- og materialesamling

Kennet Fischer Föh, Kasper Lykkegaard Andersen , Bo Stærke Jensen

Forfattere: Kennet Fischer Föh, Kasper Lykkegaard Andersen, Bo Stærke Jensen , Bjarke Tinten

Dette opgavehæfte knytter sig til lærebøgerne Erhvervsjura for de finansielle uddannelse og Erhvervsjura til marketing og service og følger samme emneområder.

Bogen indledes med en vejledning i opgaveløsning og dækker herefter alle relevante emner som

 • Juridisk metode og retskilder
 • Domstolene og procesretlige grundsætninger
 • Aftaleret
 • Køberet
 • Erstatningsret
 • Produktansvar
 • Selskabsret
 • Arbejdsret
 • Persondata
 • Markedsføringsret
 • E-handelsret
 • Varemærkeret
 • International privatret
 • Insolvensret
 • Gældsbreve og andre fordringer
 • Handel med fast ejendom
 • Tinglysning
 • Pant
 • Kaution
 • Kreditaftaler
 • Familieret
 • Arveret

Hæftet indeholder opgaver af varierende omfang og supplerende materialer.

Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og links til supplerende læsning.