Tilbage

Erhvervsjura - lovsamling 2023-2024

Bjarke Tinten , Lotte Mohr Dupont-Mersing

Forfattere: Bjarke Tinten , Lotte Mohr Dupont-Mersing

Denne lovsamling er lavet som supplement til lærebøgerne om erhvervsjura og dækker det erhvervsretlige område bredt.

Lærebogen og lovsamlingen dækker pensum på bl.a. finansøkonom, markedsføringsøkonom og andre KVU-uddannelser samt akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Den er også oplagt på indledende erhvervsretlige kurser på bl.a. HA, HD og lignende uddannelser.