Tilbage

Erhvervsjura - for marketing og service, 9. udgave

Bjarke Tinten, Kennet Fischer Föh , Simon Juul Pedersen

Forfattere: Bjarke Tinten, Kennet Fischer Föh, Simon Juul Pedersen, Sarah Hedelund , Hanne Weiss Garne

Erhvervsjura - for marketing og service, 9. udgave er tilpasset de nyeste studieordninger på markedsførings- og serviceøkonomuddannelserne. Det er en fagligt solid og pædagogisk lærebog til faget erhvervsjura på fx markedsføringsøkonom-, serviceøkonom- og handelsøkonomuddannelserne. Bogen omhandler: Juridisk metode, Retssystemet, Aftaleret, Køberet, Erstatningsret, Produktansvar, Selskabsret, Markedsføringsret, E-handelsret, Varemærkeret, Persondataret, Servicejura, HR-jura. Der hører en opdateret, omfattende lovsamling til bogen: Erhvervsjura – lovsamling 2023-2024 samt en opdateret opgavesamling.