Tilbage

Erhvervsjura - for marketing og service, 8. udgave

Bjarke Tinten, Kennet Fischer Föh , Simon Juul Pedersen

Forfattere: Bjarke Tinten, Kennet Fischer Föh, Simon Juul Pedersen , Helle Næss-Schmidt Risdal

Erhvervsjura – for marketing og service er en afprøvet, pædagogisk lærebog til faget erhvervsjura.

Bogen er målrettet markedsførings-, service- og handelsøkonomuddannelserne. Med sin omfattende ordforklaring og sine mange eksempler er den også velegnet til praktikere.

Denne 8. udgave er revideret i overensstemmelse med gældende lovgivning og nyeste praksis. Som noget nyt er bogen udvidet med et kapitel 13 om HR-jura. Af andre nyheder kan nævnes indarbejdning af de nye forbrugerbeskyttelsesregler i kapitlerne om aftaleret, køberet og markedsføringsret, samt en beskrivelse af campingreglementet og et nyt afsnit om klagemuligheder inden for turistindustrien i kapitel 12. Endvidere har vi skiftet forlagsredaktør og udvidet forfatterkredsen med et nyt navn.