Tilbage

Erhvervsjura - for marketing og service, 7. udgave

Kennet Fischer Föh, Bjarke Tinten , Helle Næss-Schmidt Risdal

Forfattere: Kennet Fischer Föh, Bjarke Tinten , Helle Næss-Schmidt Risdal

Bogen sætter den studerende i stand til at kunne inddrage juridiske forhold ved innovation og handel med kunder og leverandører. Bogen henvender sig primært til markedsførings- og serviceøkonomer.

Erhvervsjura - for marketing og service er i 7. udgave revideret og tilpasset de nyeste studieordninger. Bogen dækker emner som juridisk metode og retsvæsenet, aftaleret, køb, erstatningsret, produktansvar, selskabsret, markedsføringsret, e-handelsret, varemærkeret. Der er desuden kapitler om behandlingen af persondata og om service.