Tilbage

Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser, 8. udgave

Bjarke Tinten, Helle Næss-Schmidt Risdal , Mille Alberg Skammelsen

Forfattere: Bjarke Tinten, Helle Næss-Schmidt Risdal, Mille Alberg Skammelsen, Lotte Mohr Dupont-Mersing, Tom Bramminge Christensen, Mitzi Hjuler Jacobsen, Tage Bergsbo, Sonny Kristoffersen, Nanna Vetter Viberg Nielsen, Sarah Hedelund, Hanne Weiss Garne , Karsten Steen Jensen

Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser dækker alle vigtige temaer inden for erhvervsjuraen og er målrettet de finansielle uddannelser. Bogen kommer omkring emner som: retskilder og retsvæsen, kreditorforfølgning, aftaleret, gældsbreve og andre fordringer, køb, handel med fast ejendom, insolvens, pant, tinglysning, kaution, kreditaftaler, erstatningsret, produktansvar, forsikring, selskabsret, markedsføringsret, konkurrenceret, e-handelsret, databeskyttelse, lejeret, arbejdsret samt familie- og arveret. Bogen henvender sig primært til akademi- og diplomuddannelser samt uddannelser på professionsbachelor-niveau.