Tilbage

Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser, 7. udgave

Mille Alberg Skammelsen, Henrik Steen Andersen , Tage Bergsbo

Forfattere: Mille Alberg Skammelsen, Henrik Steen Andersen, Tage Bergsbo, Tom Bramminge Christensen, Lotte Mohr Dupont-Mersing, Kennet Fischer Föh, Mitzi Hjuler Jacobsen, Simon Juul Pedersen, Sonny Kristoffersen, Helle Næss-Schmidt Risdal, Bo Stærke Jensen, Bjarke Tinten , Nanna Vetter Viberg Nielsen

Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser dækker alle vigtige temaer inden for erhvervsjuraen og er målrettet de finansielle uddannelser.

Bogen kommer omkring emner som: retskilder og retsvæsen, kreditorforfølgning, aftaleret, gældsbreve og andre fordringer, køb, handel med fast ejendom, insolvens, pant, tinglysning, kaution, kreditaftaler, erstatningsret, produktansvar, forsikring, selskabsret, markedsføringsret, konkurrenceret, e-handelsret, databeskyttelse, lejeret, arbejdsret samt familie- og arveret.

Bogen henvender sig primært til akademi- og diplomuddannelser samt uddannelser på professionsbachelor-niveau.