Tilbage

Erhvervsdidaktisk opslagsbog

Anne Mette Hald, Bjarne Wahlgren , Helle Bjerresgaard

Forfattere: Anne Mette Hald, Bjarne Wahlgren, Helle Bjerresgaard, Vibe Aarkrog, Peter Brodersen, Marianne Tolstrup, Alexander von Oettingen, Torben Størner, Arnt Louw, Roland Hachmann, Anna Brodersen, Agnete Gudnason, Suna Christensen, Charlotte Hahn Nielsen, Susanne Gottlieb, Dorrit Sørensen, Marianne Riis, Malis Ravn, Jan Bisgaard, Henriette Duch, Dorthe Carlsen, Majbritt Pless, Bettina Buch, Signe Rieland, Lene Illum Skov, Rune Thostrup, Henrik Hersom, Jeppe Michael Egendal, Mette Vestergård, Carsten Lund Rasmussen, Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen, Geert Allermand, Louise Duus Skovbjerg, Anders Rasmussen, Susanne Kaatmann, Pernille Lomholt Christensen, Anne Christine Oksen Lyhne, Mette Stange Juul Petersen, Mie Majlund Mikkelsen, Henrik Juul, Karsten Holm Sørensen, Peter Holmboe, Susanne Hjelmberg Larsen , Anders Jensen

Bogen er skrevet til dig, der underviser og har interesse i de erhvervsrettede uddannelser. Erhvervsdidaktisk opslagsbog handler om, hvordan didaktisk teori og begreber kan forstås og anvendes i praksis på de uddannelser, der retter sig specifikt mod at uddanne til forskellige erhverv og brancher. I bogen finder du opslag om klassiske og moderne erhvervsdidaktiske begreber såsom instruktion, multimodalitet, stilladsering og refleksion. Hvert opslag præsenterer begrebets teoretiske baggrund, dets betydning i en praksis og dets bidrag til professionel analyse, forberedelse eller evaluering af undervisning.

Gennem et casebaseret format viser 58 opslag didaktiske begreber, som de kan "se ud" i praksis: Vi er med faglæreren i værkstedet, når hun giver feedback, med i dialogen, når lærerteams udvikler praksis, med, når undervisningen differentieres, og med, når lærere overvejer, hvordan undervisningen kan invitere til deltagelse og motivere elever og kursister.

Bogens erfarne undervisere, forfattere og forskere skriver og henvender sig til alle, der ønsker at udvikle sig som underviser på et teoretisk og reflekteret grundlag.