Tilbage

Ergoterapi og hjerneskade

Aktiviteter i kognitiv rehabilitering

Hanne Kaae Kristensen , Grethe Egmont Nielsen

Forfattere: Hanne Kaae Kristensen , Grethe Egmont Nielsen

I disse år fremkommer der løbende væsentlig ny viden om hjernens kompleksitet og dynamiske indre organisering, hvorfor denne bog nu foreligger i en 4. udgave. Ergoterapi og hjerneskade er opdateret med ny international og national litteratur inden for området samt nye beskrivelser af kliniske erfaringer fra praksis.

Bogen bygger som tidligere på den russiske neuropsykolog A. R. Lurias forståelse af hjernens funktionelle organisering suppleret med forskning fra neuropsykologien.

Hjernens organisering har betydning for menneskets muligheder for at opfatte og handle i forhold til sig selv og sine omgivelser.

Bogen omhandler kognitive udfald efter hjerneskade hos voksne og de undersøgelser og indsatser i rehabilitering, som ergoterapeuter kan yde patienter og borgere med erhvervede hjerneskader.

Bogens primære målgruppe er ergoterapeutstuderende, da der er tale om en grundbog om hjernens opbygning og funktion, men også ergoterapeuter i praksis vil kunne anvende bogen som introduktion til eller inspiration inden for neurorehabilitering.