Tilbage

Ergoterapi og fysioterapi til ældre

Annette Johannesen, Eli Birgitte Malmros , Karen Hedvig Legarth

Forfattere: Annette Johannesen, Eli Birgitte Malmros, Karen Hedvig Legarth, Christine E. Swane, Hanne Kaae Kristensen, Hans Jørgen Bendixen, Kirsten Avlund, Kirsten C. Pedersen, Lis Puggaard, Lisbeth Villemoes Sørensen, Morten Tange Kristensen, Ulla Due, Mette Andresen, Karen Marie Bundgaard, Mikkel Vass, Liselotte Jensen, Mary Petersen, Dorthe Varning Poulsen, Charlotte Juul Nilsson, Iben Holm Fogstrup, Camilla Pyndt Jakobsen, Annemarie Salomonsen, Inger Kirk Jordansen, Annette Jørgensen, Camilla Biering Lundquist, Lotte Dyrbye, Sidsel Seir Jørgensen, Louise Lohmann Faber , Tove Tafdrup

Arbejdet med ældre udgør en stadig større del af arbejdsområdet for ergoterapeuter og fysioterapeuter, og denne bog sætter fokus på sygdomme og problematikker, som er særligt hyppige blandt ældre.

Ergoterapi og fysioterapi til ældretager udgangspunkt i den udvikling indenfor sundhedssektoren, der sætter borgeren i centrum, og som stiller krav om stor fleksibilitet og professionalisme fra den sundhedsprofessionelle. Bogen beskriver hvordan man med den ældre i fokus udfolder det monofaglige arbejde og det tværfaglige samarbejde på en måde, der på samme tid styrker de monofaglige kompetencer og øger kendskabet til andres faglige kompetencer.

Bogen består af tre dele:

  • Del 1 beskriver aldringsprocessen og scenarier for ældreliv, og der gås i dybden med det ergoterapeutiske og fysioterapeutiske arbejde. Desuden gennemgås det ergoterapeutiske og fysioterapeutiske arbejde med ældre med hoftefraktur, hånd- og skulderfraktur, osteoporose, apopleksi, KOL og demens.

  • Del 2 retter fokus mod forebyggelse og sundhedsfremme, og emnerne her er blandt andet forebyggende hjemmebesøg, faldforebyggelse og forebyggelse af ensomhed.

  • Del 3 søger at inspirere kommende og nuværende ergoterapeuter og fysioterapeuter til at arbejde innovativt med at udvikle deres praksis og dermed udvikle de to professioner i nye og spændende retninger.

  • Teksten suppleres af beskrivende cases og fotos.

    Bogens målgruppe er ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende samt de færdiguddannede terapeuter.