Tilbage

Ergoterapi og fysioterapi i psykiatrisk praksis

Henriette Kiirdal Niemann, Anette Klahr , Thomas Tellier

Forfattere: Henriette Kiirdal Niemann, Anette Klahr, Thomas Tellier, Diana Astrup Nielsen, Jeanette Smith, Sara Schilling, Mie Skovmand, Lotte Eskesen, Nora Myllhammar, Anne Kirstine Fangel, Hanne Frank Engberg, Lina Eliasson, Dana Ahmad Abdollah, Justina Petersen, Camilla Tjott, Henriette Nowack, Finn Blickfeldt Juliussen, Louise Svendsen, Lisbeth Nielsen, Pia Maglebjerg, Lone Katballe, Jane Søborg, Nana Stengade Troelsgaard, Siv-Therese Bogevik Bjørkedal, Jonna Jensen , Jeanette Præstegaard

Ergoterapi og fysioterapi i psykiatrisk praksis har til formål at formidle relevant og praktisk anvendelig viden om ergoterapi og fysioterapi indenfor det psykiatriske område. Bogen er praksisnær og handleanvisende med udgangspunkt i nyeste viden, hvorfor kapitlerne indeholder mange praksisbeskrivelser og cases. Det er også tilstræbt at anskueliggøre, hvordan de to professioner komplementerer hinanden i rehabiliteringsforløb omkring patienter og borgere.

Bogen er inddelt i tre dele. Del 1 omhandler psykiatriens kontekst, hvor læseren får en overordnet indføring i psykiatrien som lægefagligt speciale samt nuværende organisering. I del 2 præsenteres læseren indledningsvis for referencerammer og metoder, som karakteriserer ergoterapi og fysioterapi i psykiatrien. Herefter uddybes ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis til mennesker indenfor specifikke diagnosegrupper. Bogens del 3 omhandler udvalgte fokusområder, som vurderes at have høj relevans for ergoterapeuter og fysioterapeuter indenfor psykiatrisk praksis. Del 3 afsluttes med perspektiver på ergoterapiens og fysioterapiens rolle i fremtidens psykiatri.

Bogen er tænkt som en fælles lærebog for studerende på professionsuddannelserne i ergoterapi og fysioterapi, men henvender sig også til nyuddannede og erfarne ergoterapeuter og fysioterapeuter, som ønsker at blive opdateret på professionsspecifik viden indenfor det psykiatriske felt.