Tilbage

Ergo- og fysioterapi i den palliative praksis

Gunn Ammitzzbøll, Karen Hjerrild Andreasson , Mette Andresen

Forfattere: Gunn Ammitzzbøll, Karen Hjerrild Andreasson, Mette Andresen, Tenna Askjær, Hannah Holt Bentz, Jakob Buchreitz, Mette Falk Brekke, Elise Bromann Bukhave, Karen la Cour, Jennifer Creek, Tina Busch Davidsen, Anja Weirsøe Dynesen, Anja Funch, Charlotte Handberg, Louise Søgaard Hansen, Kirsten Hedeager, Mia Dahl Jensen, Eva Jespersen, Maria Bensen Joensen, Gitte Johannesen, Naja Benigna Kruse, Malene Laursen, Line Lindahl-Jacobsen, Dorte Mathiesen, Karen Dahl Mejlstrup, Jesper Larsen Mærsk, Kristina Tomra Nielsen, Marc Sampredo Pilegaard, Dorthe Varnind Poulsen, Louse Rosholm, Shila Samuelsen, Anne Vibeke Steffens, Jette Thuesen , Eva Ejlersen Wæhrens

Ergo- og fysioterapi i den palliative praksis er den første danske lærebog om emnet, og da ergo- og fysioterapeuter i dag udgør en væsentlig del af den tværfaglige palliative indsats i Danmark, er det vigtigt med en bog om dette emne. Bogens intention er, at den skal være informativ, praksisrelevant og give mulighed for refleksion over egen praksis.
Bogen er opdelt i fire dele, og i del 1 indledes med definitioner og organisering af den palliative indsats, og der gøres ligeledes status for den ergo- og fysioterapeutiske indsats inden for det palliative område, og hvordan rehabilitering og palliation kan tænkes sammen og koordineres i den palliative indsats. Del 2 har fokus på undersøgelse og målsætning samt mødet med den palliative patient og patientinddragelse. I del 3 fokuseres mere konkret på ergo- og fysioterapeutiske indsatser i den palliative praksis, og disse kapitler skal inspirere læseren og bidrage til refleksion over egen og kollegers terapeutiske praksis. Centrale emner som velfærdsteknologi, palliative forløb på institutioner, aktivitetsvidenskab og lymfødembehandling beskrives også her. I den sidste del 4 rettes blikket mod specifikke grupper, hvor der kan være behov for ekstra opmærksomhed og en særlig indsats. Det kan fx være grupper som etniske minoriteter eller børn og unge. Den terminale fase gennemgås med særligt fokus på, hvordan terapeuter kan understøtte et positivt forløb. Bogen afslutter med et kapitel om perspektivering på, hvor terapeutisk palliation er på vej hen.