Tilbage

Energibesparende metoder og energiforvaltning i hverdagen

Lone Andersen, Mette Falk Brekke , Dorte Helgogaard

Forfattere: Lone Andersen, Mette Falk Brekke, Dorte Helgogaard, Helene Honoré, Malene Juul Hylle, Gitte Johannesen, Lene Munch Kallmayer, Rina Juel Kaptain, Hanne Kaae Kristensen, Line Lindahl-Jacobsen, Sanne Skjellerup Meng, Jesper Larsen Mærsk, Svetlana Solgaard Nielsen, Louise Hovald Nørgaard , Line Louise Lundkjær Rasmussen og Berit Smedegaard Therkelsen.

Energibesparende metoder og energiforvaltning i hverdagen er den første danske lærebog om energibesparende metoder.

Mange danske ergoterapeuter arbejder dagligt med indsatser rettet mod at sikre, at patienter eller borgere får de mest optimale vilkår for at bruge deres energi hensigtsmæssigt på trods af sygdom eller funktionsnedsættelse. På baggrund af dette søger bogen at samle mange af de erfaringer, som findes ude i praksis til nytte for bogens læsere.

Lærebogen indledes med en introduktion til energibesparende metoder, herunder hvordan ergoterapeuter arbejder med energiforvaltning i forhold til patienters eller borgeres hverdagsliv. Der orienteres om ergoterapifaglige modeller, som kan være relevante at inddrage i arbejdet, ligesom arbejdsprocesmodeller og aktivitetsanalyse inddrages i relation til emnet. Herefter følger en række kapitler, hvor arbejdet med energibesparende metoder konkretiseres i relation til konkrete målgrupper, og et kapitel med fokus på arbejdet med aktivitetsbalance. De teknologiske løsninger gennemgås også til understøttelse af arbejdet med energibesparende metoder, og bogen slutter af med et kapitel om perspektivering – hvor er arbejdet med energibesparende metoder på vej hen, og hvilke muligheder er der for udvikling inden for indsatsen.

Bogens hovedmålgruppe er ergoterapeuter – studerende og klinikere, men bogen henvender sig også til de mange faggrupper, som har brug for inspiration til at arbejde med at forvalte energi hos deres patienter eller borgere.