Tilbage

En ud af hundrede

Om unge og skizofreni

Anne Cathrine Bomann

Forfattere: Anne Cathrine Bomann

Omkring en procent af befolkningen udvikler på et tidspunkt en lidelse inden for det skizofrene spektrum, og typisk rammer sygdommen i ungdommen eller de tidlige voksenår. Tallet er endnu højere hos socialt udsatte unge end hos de ressourcestærke, og det betyder, at sårbare unge på sociale ydelser som uddannelses- og kontanthjælp er særligt i farezonen. Men på grund af deres komplekse vanskeligheder går der ofte årevis, før nogen opdager, hvad der er på spil, og det kan få alvorlige konsekvenser for de unges liv.

Men hvad er skizofreni egentlig? Og er der nogen særlige tegn, man som socialfaglig medarbejder kan holde øje med for at hjælpe de unge i gang med udredning og behandling hurtigere, end det sker i dag?

En ud af hundrede er skrevet til dig, som arbejder med unge mennesker, og som ved en masse om eksempelvis beskæftigelsesorienteret eller socialt arbejde, men er i tvivl om, hvordan du tidligt opdager en svær psykisk lidelse hos dem, du taler med. Og som mangler viden om, hvad du skal gøre, både når du får mistanken og bagefter, når sygdommen er diagnosticeret. Du bliver ikke psykiater af at læse bogen, men du bliver klogere på, hvad skizofreni er, og på, hvordan diagnosen kan oversættes til dagligdags adfærd hos de unge.

Bogen indeholder massevis af eksempler, cases og helt konkrete råd til, hvad du skal kigge efter og spørge om, når du taler med de unge, sådan at du selv bliver mere sikker i din rolle, og de unge hurtigere kan få den hjælp, der er så vigtig for deres fremtid.

Anne Cathrine Bomann (f. 1983) er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2011 og siden autoriseret af Psykolognævnet. Hun har erfaring fra både social- og hospitalspsykiatrien og er i skrivende stund ansat i Københavns Kommune, hvor hun arbejder med udredning af komplekse sociale og psykiske vanskeligheder hos sårbare unge.