Tilbage

En revurdering af demens

Personen kommer i første række

Tom Kitwood

Forfattere: Tom Kitwood

Tom Kitwoods teorier underbygger den udvikling, demensplejen i Danmark har undergået gennem de seneste årtier. Tendensen har været at betone hjemlige og fleksible rammer med plads til den enkeltes udtryk samt respekt for personens historie. For Kitwood er den demenslidende i centrum. Han opstiller en forståelsesramme, der inkluderer den dementes personlighed, biografi og det neurologiske forfald som givne faktorer, der påvirkes af det fysiske helbred og det socialpsykiske miljø.

Bogen er oversat af mag.scient., ph.d. Nina Johnsen og redigeret og bearbejdet af cand.psyk. Dorte Høeg.