Tilbage

Empiriske undersøgelser og metodiske greb

Grundbog til de pædagogiske professionsuddannelser

Carsten Kronborg Bak, Vibeke Christensen , Søren Pjengaard

Forfattere: Carsten Kronborg Bak, Vibeke Christensen, Søren Pjengaard, Jette Reuss Schmidt, Julie Borup Jensen, Thomas Thyrring Engsig, Preben Olund Kirkegaard, Christian Quvang, Charlotte Østergaard, Bent Sortkær, David Reimer, Jørn Bjerre, Lars Qvortrup , Tanja Miller

Empiriske undersøgelser og metodiske greb er en antologi om at indsamle viden om børn og undervisning.

Antologien har et to-stregnet sigte:

1) På den ene side er intentionen, at antologien skal belyse og diskutere en række grundlæggende videnskabelige metodiske greb i forbindelse med pædagogisk forskning og empiriske undersøgelser. Således vil antologien kunne fungere som grundbog i
forhold til moduler på både lærer- og pædagoguddannelsen vedrørende forståelse, vurdering og analyse af pædagogisk forskningsviden samt i forhold til moduler, der vedrører de studerendes egne empiriske undersøgelser.

2) På den anden side kan antologien bidrage til lærerens, pædagogens og den pædagogiske leders forståelse af pædagogisk forskningsviden og metodiske tilgange til at skabe systematiseret viden om komplekse pædagogiske problemstillinger.