Tilbage

Elevens læring og udvikling

At skabe læreprocesser og lede fællesskaber

Helle Plauborg, Hanne Schneider , Kirsten Rosholm

Forfattere: Helle Plauborg, Hanne Schneider, Kirsten Rosholm, Nina Raaschou, Sanne Lillemor Hansen, Arne Poulsen, Christian Quvang, Vibeke Petersen, Dorte Marie Søndergaard , Knud Illeris

Elevens læring og udvikling handler om, hvordan man skaber fællesskaber og leder læreprocesser, og om, hvilke kompetencer læreren må have for at bidrage til elevernes læring og udvikling i
sociale relationer. Bogen indeholder otte kapitler om elevens læring og udvikling:

  • Læring
  • Udvikling
  • Relationer
  • Klasseledelse
  • Kommunikation og samarbejde
  • Vejledning
  • Konflikt
  • Inklusion

Kapitlerne er alle fulgt op af studiespørgsmål og opgaveforslag, som giver anledning til, at
de studerende tænker teori og praksis sammen med henblik på handling.

Udgivelsesdato
27. september 2019
Isbn
9788741279503
Udgave
1