Tilbage

Elevens læring og udvikling

At skabe læreprocesser og lede fællesskaber

Helle Plauborg, Hanne Schneider , Kirsten Rosholm

Forfattere: Helle Plauborg, Hanne Schneider, Kirsten Rosholm, Nina Raaschou, Sanne Lillemor Hansen, Arne Poulsen, Christian Quvang, Vibeke Petersen, Dorte Marie Søndergaard , Knud Illeris

Elevens læring og udvikling handler om, hvordan man skaber fællesskaber og leder læreprocesser, og om, hvilke kompetencer læreren må have for at bidrage til elevernes læring og udvikling i
sociale relationer. Bogen indeholder otte kapitler om elevens læring og udvikling:

  • Læring
  • Udvikling
  • Relationer
  • Klasseledelse
  • Kommunikation og samarbejde
  • Vejledning
  • Konflikt
  • Inklusion

Kapitlerne er alle fulgt op af studiespørgsmål og opgaveforslag, som giver anledning til, at
de studerende tænker teori og praksis sammen med henblik på handling.