Tilbage

Eksternt regnskab - årsregnskabsloven i praktisk perspektiv, 6. udgave

Lars Petersen

Forfattere: Lars Petersen

Eksternt regnskab, 6. udgave er en lærebog, der behandler årsregnskabslovens regler for regnskabsaflæggelse for handels- og produktionsvirksomheder i klasse B og C. Denne 6. opdaterede udgave er desuden forsynet med uddrag af anvendt regnskabspraksis for en række regnskabsposter.
Bogen er rettet mod undervisningen på lange og korte videregående uddannelser, f.eks. HA, Finansøkonom, Finansbachelor, Financial Controller, HD, diplom- og akademiuddannelserne, og den kan anvendes, hvor den studerende har brug for en indføring i årsregnskabsloven.
Bogen tager udgangspunkt i typiske, relevante regnskabsposter for de to virksomhedstyper. For hver regnskabspost gennemgår forfatteren de aktuelle regler i årsregnskabsloven med tilhørende forklaringer og eksempler. Denne systematik er valgt, da læseren sædvanligvis kender disse regnskabsposter fra tidligere undervisning i f.eks. bogføring. Det betyder, at mens reglerne for eksempelvis immaterielle anlægsaktiver er spredt over flere paragraffer i årsregnskabsloven, er de i denne bog samlet i ét kapitel. Det gør det nemmere for læseren at tilegne sig reglerne og skabe sig et overblik.
I overensstemmelse med årsregnskabslovens balanceorienterede fokus ligger vægten i gennemgangen på balanceposterne, ligesom der er lagt vægt på inddragelse af den praktiske anvendelse af reglerne for de to virksomhedstyper.
I tilknytning til hvert kapitel er der opgaver, der træner læseren i den praktiske anvendelse af de gennemgåede regler. Via hansreitzel.dk kan læseren downloade skabeloner til brug for arbejdet med opgaverne. Desuden kan undervisere få løsningsforslag til opgaverne via underviser.hansreitzel.dk eller ved henvendelse til forlaget.