Tilbage

Eksternt regnskab - årsregnskabsloven i praktisk perspektiv, 5. udgave

Lars Petersen

Forfattere: Lars Petersen

Eksternt regnskab - årsregnskabsloven i praktisk perspektiv er en lærebog, der behandler årsregnskabslovens regler for regnskabsaflæggelse for handels- og produktionsvirksomheder i klasse B og C. I denne 5. udgave er bogens opgavedel opdateret og udvidet. Opgaverne illustrerer den regnskabsmæssige behandling af problemstillingerne i form af indregning og efterfølgende måling, samt hvorledes dette indarbejdes og præsenteres i årsregnskabet.

Bogen er rettet mod undervisningen på lange og korte videregående uddannelser, f.eks. HA, Finansøkonom, Finansbachelor, Financial Controller, HD, diplom- og akademiuddannelserne, og den kan anvendes, hvor den studerende har brug for en indføring i årsregnskabsloven.

Bogen tager udgangspunkt i typiske, relevante regnskabsposter for de to virksomhedstyper. For hver regnskabspost gennemgår forfatteren de aktuelle regler i årsregnskabsloven med tilhørende forklaringer og eksempler. Denne systematik er valgt, da læseren sædvanligvis kender disse regnskabsposter fra tidligere undervisning i f.eks. bogføring. Det betyder, at mens reglerne for eksempelvis immaterielle anlægsaktiver er spredt over flere paragraffer i årsregnskabsloven, er de i denne bog samlet i ét kapitel. Det gør det nemmere for læseren at tilegne sig reglerne og skabe sig et overblik.

I overensstemmelse med årsregnskabslovens balanceorienterede fokus ligger vægten i gennemgangen på balanceposterne, ligesom der er lagt vægt på inddragelse af den praktiske anvendelse af reglerne for de to virksomhedstyper.

I tilknytning til hvert kapitel er der opgaver, der træner læseren i den praktiske anvendelse af de gennemgåede regler. På hansreitzel.dk kan læseren downloade skabeloner til brug for arbejdet med opgaverne.

Som noget nyt i denne udgave kan undervisere desuden få løsningsforslag til opgaverne og links til videogennemgange af udvalgte opgaver via underviser.hansreitzel.dk eller ved henvendelse til forlaget.