Tilbage

Driftsøkonomi til salgs- og markedsføringsuddannelserne

Lone Hansen, Torben Rosenkilde Jensen , Morten Dalbøge

Forfattere: Lone Hansen, Torben Rosenkilde Jensen , Morten Dalbøge

Bogen giver en grundlæggende og tidssvarende fremstilling af den klassiske driftsøkonomi. Driftsøkonomi omfatter emnerne:

  • Introduktion til virksomhedens økonomiske styringsopgaver
  • Lineær programmering
  • Produktionsteori
  • Virksomhedens omkostningsforhold
  • Prisoptimering
  • Priskalkulation og Activity Based Costing som kalkulations- og opfølgningsredskab
  • Videregående investering og finansiering

Bogen lægger vægt på de grundlæggende modeller og metoder, herunder marginalbetragtninger. Der arbejdes med en sammenhæng mellem det teoretiske grundlag og en praktisk tilgang til emnerne. Bag alle eksempler ligger Excel-regneark, som findes på bogens hjemmeside (driftsøkonomi.hansreitzel.dk).

Bogen indeholder en opgavesamling, der giver den studerende mulighed for at arbejde med bogens emner. På bogens hjemmeside findes løsningsskabeloner og vejledende løsninger til et udvalg af opgaverne.

Indholdet i bogen er specielt tilrettet pensum i valgfaget ”Driftsøkonomi” på markedsføringsøkonomuddannelsen. Men bogen kan også finde anvendelse på økonomiske uddannelser på erhvervsakademierne og på andre videregående uddannelser, hvor driftsøkonomi og økonomisk kalkulation indgår i læringsmålene.