Tilbage

Driftsøkonomi

Morten Dalbøge, Lone Hansen , Torben Rosenkilde Jensen

Forfattere: Morten Dalbøge, Lone Hansen , Torben Rosenkilde Jensen

Driftsøkonomi giver en grundlæggende og tidssvarende fremstilling af den klassiske driftsøkonomi.

I denne 4. udgave er der foretaget en revidering af alle kapitler, enkelte kapitler er omstruktureret, og der er tilføjet 2 bilag med nyttige regler og oversigter. Bogen lægger vægt på de grundlæggende modeller og metoder, herunder marginalbetragtninger. Der arbejdes med en sammenhæng mellem det teoretiske grundlag og en praktisk tilgang til emnerne. Bag alle eksempler ligger Excel-regneark, som findes på bogens hjemmeside.

For at understøtte læringen er der produceret undervisningsvideoer, som behandler alle bogens emner. Til hver video er der udviklet et Excel-ark, der indeholder både løsningsskabelon og vejledende løsning, således at den studerende via selvstudium kan arbejde med faget i eget tempo og målrettet eget behov. Alle videoer og Excel-ark ligger på bogens hjemmeside (driftsøkonomi.hansreitzel.dk).

Driftsøkonomi omfatter emnerne:

  • Introduktion til virksomhedens økonomiske styringsopgaver
  • Lineær programmering
  • Produktionsteori
  • Virksomhedens omkostningsforhold
  • Virksomhedens markedssituation
  • Prisoptimering
  • Priskalkulation og Activity Based Costing som kalkulations- og opfølgningsredskab

Driftsøkonomi indeholder en opgavesamling, der giver den studerende mulighed for at arbejde med bogens emner. På bogens hjemmeside (driftsøkonomi.hansreitzel.dkfindes løsningsskabeloner og vejledende løsninger til et udvalg af opgaverne. Målgruppen er primært de økonomiske uddannelser på erhvervsakademierne. Men bogen kan også finde anvendelse på andre videregående uddannelser, hvor emnerne driftsøkonomi og økonomisk kalkulation indgår i læringsmålene.