Tilbage

Døgninstitutionen

Modsætninger og strategier når børn og unge anbringes

Ida Schwartz, Susanne Højlund Pedersen , Tine Egelund

Forfattere: Ida Schwartz, Susanne Højlund Pedersen, Tine Egelund, Turf Böcker Jakobsen, Laila Dreyer Espersen , Gitte Frydensbjerg

Antologien udforsker de modsætninger, som institutionsanbringelser rummer – og som kan siges at afspejle mere generelle vilkår for forholdet mellem udsatte børn og unge, deres familier og velfærdsstaten. Hovedfokus retter sig mod konsekvenser af disse modsætninger (institutionel praksis), herunder særligt hvilke strategier nøgleaktørerne benytter for at håndtere en kompliceret social virkelighed.

Antologien henvender sig til nuværende og kommende praktikere (på de sociale uddannelser), men også til studerende, forskere og personer med interesse for socialt arbejde mere bredt.