Tilbage

Digital marketing og markedskommunikation

Ezio Pillon , Nana Emilie Grew

Forfattere: Ezio Pillon , Nana Emilie Grew

Digitaliseringen har en gennemgribende betydning for mennesker og den verden, vi lever i, og dermed også for marketing generelt og markedskommunikation specielt.

Digital marketing og markedskommunikation kombinerer klassisk markedskommunikation med digital marketing og giver læseren hands-on-opgaver og værktøjer til at arbejde med moderne marketing og markedskommunikation i praksis. I de første tre kapitler beskriver og forklarer bogen generelle teorier og modeller. Derefter fokuseres der på den operationelle del af digital marketing og tværmedial markedskommunikation. Kapitel 15 præsenterer en række emner, forfatterne mener, vil præge den umiddelbare fremtid. Afslutningsvis indeholder bogen og det tilhørende website en række cases, som illustrerer det gennemgåede stof.