Tilbage

Digital didaktik

Helle Hinge

Forfattere: Helle Hinge

Digital didaktik introducerer til brugen af digitale midler i en didaktisk sammenhæng gennem fem centrale kapitler om:

  1. Webbet
  2. Færdigheder og kompetencer
  3. Dannelse og digitale læremidler
  4. Didaktisk form og funktion
  5. Web 2.0: Didaktiske aspekter

Til hvert kapitel er knyttet en række refleksionsspørgsmål, der fordrer, at læseren tager stilling til kapitlernes indhold og bruger det som støtte i egne analyser. Bogen afsluttes med en tjekliste til vurdering af digitale læremidler og til elevers evaluering af egne digitale produktioner.

Digital didaktik henvender sig til alle, der arbejder med it og læring, især ved læreruddannelsens undervisnings- og specialiseringsfag.