Tilbage

Didaktisk opslagsbog, 2. udgave

Dorte Ågård, Jens Aage Poulsen , Søren Harnow Klausen

Forfattere: Dorte Ågård, Jens Aage Poulsen, Søren Harnow Klausen, Per Fibæk Laursen, Henrik Juul, Johannes Fibiger, Peter Brodersen, Thomas Illum Hansen, Lene Tanggaard, Carsten Fogh Nielsen, Karsten Agergaard, Marianne Tolstrup, Jørn Bjerre, Stig Toke Gissel, Martin Blok Johansen, Merete Wiberg, Marie Falkesgaard Slot, Alexander von Oettingen, Helle Plauborg, Thomas R.S. Albrechtsen, Hanne Balsby Thingholm, Dorthe Carlsen, Eva Dam Christensen, Nikolaj Elf, Andy Højholdt, Mira C. Skadegård, Ahrong Yang, Martin Reng, Mette Damgaard Jørgensen , Lene Illum Skov

Bogen stiller skarpt på 52 opslag om klassiske og moderne didaktiske begreber. Hvert opslag præsenterer begrebets teoretiske baggrund, dets betydning i en praksis og dets bidrag til professionel analyse, forberedelse eller evaluering af undervisning. Det er f.eks. ”Lærerroller”, ”Stilladsering”, "Øvelse”.

Didaktisk opslagsbog er en værktøjskasse: opslagene er redskaber til at kvalificere lærerens begreber om og handlemuligheder i praksis.

Bogens erfarne undervisere, forfattere og forskere skriver og henvender sig til alle, der ønsker at udvikle sig som underviser på et teoretisk og reflekteret grundlag. Bogen er derfor særlig egnet til undervisningen ved læreruddannelsen og til efter- og videreuddannelse.