Tilbage

Didaktikhåndbogen

Hans Jørgen Kristensen, Helle Plauborg , Bodil Nielsen

Forfattere: Hans Jørgen Kristensen, Helle Plauborg, Bodil Nielsen, Jacob Klitmøller, Camilla Brørup Dyssegaard, Stig Toke Gissel, Thomas Illum Hansen, Stefan Hermann, Katrine Dahl Madsen, Lea Lund, Micki Sonne Kaa Sunesen, Tina Bering Keiding, Jørgen Bering Asmussen, Per Fibæk Laursen, Ole Løw, Merete Wiberg, Sven Erik Nordenbo, Karsten Agergaard, Noomi Matthiesen, Trine Øland, Lene Tanggaard , Jens Rasmussen

Didaktikhåndbogen er en fuldendt lærebog i didaktik, der omfatter didaktikkens historie, teorier og virkeområder. Bogen er struktureret i to dele:

A: "Didaktiske teorier", der udreder didaktiske retninger og traditioner, som de har udfoldet sig i den angelsaksiske verden, den kontinentale verden og i Danmark.

B: "Didaktiske belysning af temaer", der gennem en lang række temaer kontekstualiserer didaktiske teorier og kategorier inden for de virkeområder, som didaktikeren typisk møder i sin praksis.

em>Didaktikhåndbogen præsenterer således det vidensgrundlag, som den studerende kan bruge til at skabe og reflektere over sin praksis.

Bogen er tænkt som den studerendes arbejdsredskab og følgesvend gennem hele studiet. Den henvender sig til læreruddannelsen og pædagogiske bachelor-, diplom- og kandidatuddannelser.