Tilbage

Dialog

Realistiske ambitioner for folkeskolen

Per Fibæk Laursen

Forfattere: Per Fibæk Laursen

Den danske folkeskoles undervisning er af så høj kvalitet, at den vanskeligt kan blive bedre. Derfor gavner det kun minimalt at bruge energi på at implementere pædagogiske koncepter som læringsmålstyret undervisning, Synlig Læring og digitale læringsplatforme. Disse koncepter støttes hverken af forskningen eller den danske skoletradition. Det gør til gengæld dialog. Dialog i undervisningen bygger på respekt for eleverne, som den danske skoletradition også gør det. Dialog er, hvad vi grundlæggende kan sige om god undervisning. Bogens budskab er derfor, at forskningen støtter de danske læreres traditioner, måder at tænke og udvikle undervisning på – modsat de koncepter, der påstår at bygge på forskningen.

Dialog udreder en model for god og effektiv undervisning. DIALOG-modellen opstiller seks kvaliteter ved god og dermed dialogisk undervisning, som både understøttes af forskningen og de danske læreres traditioner:

  • Dialog
  • Indholdsmæssig klarhed
  • Aktivering
  • Læringsorientering
  • Organisering
  • Gennemskuelige forventninger

Per Fibæk Laursen er professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.