Tilbage

Diagnostiske fag

Annemarie Hellebek, Flemming Skovby , Hans Jørn J. Kolmos

Forfattere: Annemarie Hellebek, Flemming Skovby, Hans Jørn J. Kolmos, Henrik S. Thomsen, Morten Hanefeld Dziegiel, Anne-Marie Gerdes, Henrik Westh, Henrik Enghusen Poulsen, Jenny Dahl Knudsen, Bjarne Kuno Møller, Jørgen Frøkiær, Jens Karstoft, Peter Skjøt, Jens Michael Hertz, Anne Marie Bak Jylling, Birgitte Strange Preiss, Bjarne Winther Kristensen, Doris Schledermann, Henrik Daa Schrøder, Karen Ege Olsen, Karin de Stricker, Louise Helskov Jørgensen, Martin Bak, Michael Boe Møller, Thomas Kielsgaard Kristensen, Tine Plato Kuhlmann, Anne Grethe Jurik, Søren Møller, Lars J. Petersen , Børge Grønne Nordestgaard

Bogen er en tværfaglig grundbog for medicinstuderende i de diagnostiske fag. Kapitlerne dækker alle parakliniske fagområder, hhv. moderne billeddiagnostik, biokemi, mikrobiologi, transfusionsmedicin, genetik, farmakologi, patologi og patientsikkerhed. På trods af de vidt forskellige emner er kapitlerne så vidt muligt bygget op på en ensartet og overskuelig måde. Vinklen er praktisk og anvendelsesorienteret med fokus på den viden alle basislæger bør være i besiddelse af.

Bogen er pensumdækkende ved kursus og eksamen i diagnostiske fag ved KU, og den supplerer generelt de store lærebøger i medicin og kirurgi med faglig baggrund for diagnostisk strategi. 

Lærebogen Diagnostiske fag er derfor et uundværligt must på enhver medicinstuderendes bogreol.