Tilbage

Diagnoser i specialpædagogik og socialpædagogik

Søren Langager, Tore Kargo , Thomas Brante

Forfattere: Søren Langager, Tore Kargo, Thomas Brante, Anthon Sand Jørgensen, Inge M. Bryderup, Lotte Hedegaard-Sørensen, Niels Rosendal Jensen, Bjørn Hamre, Henrik Skovlund , Janne Hedegaard Hansen

Diagnoser og medicinering blandt børn, unge og voksne er steget eksplosivt inden for de seneste ca. 5 år. Disse tendenser berører både det almen- og specialpædagogiske område og de socialpædagogiske områder.

Der er stor rådvildhed blandt lærere på skoler, i specialundervisning og på specialskoler og blandt pædagoger og socialpædagoger på børne- og ungeområdet m.m. - for hvilke konsekvenser har dette for den pædagogiske praksis? Det søger denne antologi at undersøge ud fra teoretiske, filosofiske og videnssociologiske tilgange til formidling af praksisnær forskning og praktikererfaringer. Antologiens forfattere er psykologer, sociologer, filosoffer, pædagogisk uddannede forskere og praktikere.