Tilbage

Det sociale arbejdes organisering

Tina Bømler

Forfattere: Tina Bømler

I de sidste 30 år er udviklingen i den offentlige sektor gået stærkt. Vi er gået fra mindre til større kommunale enheder, og blandt andet er jobcentrene er blevet etableret. De nye og store organisationsformer i socialt regi og i arbejdsmarkedsregi har markant ændret rammerne for det sociale arbejdes praksis, herunder mulighederne for kvalificerede socialfaglige vurderinger i relation til borgerne.

De nye organisatoriske rammer giver på den ene side nye faglige udfordringer i det sociale arbejde, men på den anden side giver det også nogle begrænsninger. Sideløbende med ændringen af de organisatoriske rammer har nye styringsredskaber og nye metoder i socialt arbejde, bl.a. regelstyring, kontrol, dokumentation, standardisering af det sociale arbejdes metoder, skabt nogle udfordringer i forhold til at levere ydelser af høj kvalitet til borgerne. Denne bog er tænkt som en grundlæggende indføring i organisationsteori til uddannelser inden for sundhed og socialt arbejde samt til andre, der måtte have interesse heri. Det centrale omdrejningspunkt i bogen er kommunalreformen og etableringen af jobcentrene. I bogen er det tilstræbt at lave en gennemgående kobling mellem teori og eksempler fra praksis.