Tilbage

Det nære sundhedsvæsen

- perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennesker

Lotte Evron, Jeppe Oute Hansen , Marianne Eilsø Munksgaard

Forfattere: Lotte Evron, Jeppe Oute Hansen, Marianne Eilsø Munksgaard, Gitte Wind, Bjørg Balteskard, Annette Kamp, Bodil Hedegaard Ludvigsen, Jeppe Agger Nielsen, Helena Hansson, Gitte Kaarina Jørgensen, Hakima Karidar, Helene Åkesson, Oline Pedersen, Christine Øye, Jonas Debesay, Louise Scheel Thomasen, Kamilla Nørtoft, Marie Larsen Ryberg, Katarina Andersson, Jette Westenholz Jørgensen, Stinne Glasdam, Nelli Øvre Sørensen, Bent Greve , Jette Thuesen

Det nære sundhedsvæsen - perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennesker kaster et analytisk, reflekterende lys over en voksende del af sundhedsvæsenet.

Bogen falder i to dele. Den første del omhandler de historiske og samfundsmæssige rammer, som det nære sundhedsvæsen fungerer indenfor. Anden del sætter fokus på møder mellem professionelle og mennesker, som modtager hjælp og støtte i forskellige former i denne del af sundhedsvæsenet, herunder børn og unge, psykisk sårbare, kronisk syge og ældre.

Bogen indeholder 22 kalejdoskopiske kapitler med nedslag på det nære sundhedsvæsen, og alle kapitler er skrevet af skandinaviske eksperter inden for de pågældende temaer.

Bogen søger at favne det nære sundhedsvæsen bredt, hvor de enkelte kapitler samtidigt graver sig dybt ned i de forskellige temaer i forsøget på at løfte nye forståelser frem.

Bogen henvender sig til et bredt spekter af professionelle såsom sygeplejersker, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialpædagoger, socialrådgivere samt til studerende og undervisere på bachelor- og diplomniveau i sundhedsfaglige og socialpædagogiske uddannelser og til andre med særlig interesse for sundhedsvæsenet.