Tilbage

Det gode livs psykologi

Hvad er et godt liv?

Peter Clausen

Forfattere: Peter Clausen

Mulighederne for det gode liv udforskes og beskrives, og der ses nærmere på, hvordan vi gennem vores handlinger, valg og tanker selv er herre over vores livsopfattelse.
Bogen inspirerer læseren til at udforske sine følelsesmæssige tilstande og sin oplevelse af meningen med livet. 
Tilgangen det gode livs psykologi er baseret på en dynamisk forståelse af forholdet mellem indre og ydre livsvilkår. Den inddrager både filosofisk, sociologisk og pædagogisk viden for at nuancere billedet af, hvad livskvalitet egentlig er – og hvordan den opnås.
Bogen henvender sig til alle, der ønsker en bedre forståelse af, hvordan man fremmer sine muligheder for at leve et godt liv.