Tilbage

Det danske samfund

Centrale idéer og principper

Bent Greve, Anja Jørgensen , Jørgen Elm Larsen

Forfattere: Bent Greve, Anja Jørgensen, Jørgen Elm Larsen, Hans Thor Andersen, Carsten Kronborg Bak, Anders Bastrup Jørgensen, Lene Tølbøll, Anders Blok, Anette Borchorst, Anders Ejrnæs, Jeppe Fuglsang Larsen, Pernille Hohnen, Nils Holtug, Michael Hviid Jacobsen, Rolf Lyneborg Lund, Anne-Kirstine Mølholt, Ann-Dorte Christensen, Hans-Peter Y. Qvist, Sune Qvotrup Jensen, Klaus Rasborg, Anders Rhiger Hansen, Tine Rostgaard, Lars Skov Henriksen, Magnus Skovrind Pedersen, Pernille Tanggaard Andersen , Jens Peter Thomsen

Det danske samfund – ofte betegnet som et velfærdssamfund – er en sammensat størrelse med mange og ofte modsatrettede problemstillinger og udviklingstræk. Denne bog giver læseren et empirisk funderet overblik over, hvordan det danske samfund er indrettet og organiseret, og hvilke logikker der gør sig gældende på centrale samfunds- og velfærdsmæssige områder.

De første kapitler giver et overblik over den historiske tilblivelse af den danske velfærdsstat og en overordnet diskussion af, hvad stat, marked og civilsamfund betyder i en dansk kontekst. Herefter sættes der fokus på centrale institutioner og sektorer i det danske samfund.

Bogen retter sig især mod undervisning på uddannelser, hvor der er behov for overblik og viden om det danske samfund i historisk og nutidigt perspektiv, bl.a. samfundsvidenskabelige uddannelser og andre uddannelser på BA- og masterniveau.