Tilbage

Det affektive arbejde

Katrin Hjort

Forfattere: Katrin Hjort

Med forandringer af velfærdsstaten ændres vilkårene for arbejdet med uddannelse, sundhed og social indsats. Velfærdsorganisationerne spændes ud mellem forvaltningsfornuft, faglig fornuft og forretningsfornuft. Arbejdsopgaver mangedobles, og de professionelle udfordres af nye krav om evaluering, evidens og etisk stillingtagen.

Det affektive arbejde - arbejdet med menneskelige livsprocesser, mentale som fysiske - kan blive det 21. århundredes globale forretningsgrundlag.

På den ene side betyder økonomisering af det affektive arbejde nye muligheder for højt specialiseret professionelt arbejde, der kan udvide læringspotentialer og livskapacitet i princippet næsten uendeligt. På den anden side betyder det rationaliseringer af arbejdet, prioritering af ydelser og selektion af klienter.

Fremtidens stridspunkt inden for velfærd bliver spørgsmålet om adgang til omsorg.

Liv og død bliver på nye måder en politisk beslutning. Hvilke liv bliver de livsværdige, og hvilke liv bliver ikke værd at leve?