Tilbage

Den udfoldende praksis

Anne Reff Pedersen

Forfattere: Anne Reff Pedersen

Den udfoldende praksis beskæftiger sig med, hvordan dansk sundhedspolitik på ældreområdet dannes og implementeres i praksis.

Der er tale om den første danske narrative policyanalyse i et konsekvent bottom-up perspektiv, hvor en række policyfortællinger om ældres pleje og behandling præsenteres.

Fortællingerne tager udgangspunkt i en række konkrete pleje- og behandlingsforløb, der sker på tværs af sygehuset, hjemmeplejen og de praktiserende læger. Formålet er at illustrere de involverede lægers, sygeplejerskers og patienters egne oplevelser af de lokale hverdagspraksisser i forløbene.

Fortællingerne synliggør en række forskellige værdibaserede problemforståelser og kommunikationsrelaterede forventninger i de lokale hverdagspraksisser (diagnose, konsultation, visitering og koordination).

Afhandlingens konklusioner peger derfor på, at de lokale aktørers håndtering af forskellighed er en vigtig forudsætning for dannelsen og implementeringen af ældrepolitikken i praksis.