Tilbage

Den tværprofessionelle praktiker

Om udvikling af tværprofessionelt pædagogisk arbejde

Andy Højholdt

Forfattere: Andy Højholdt

Den tværprofessionelle praktiker handler om det samarbejde på tværs af deres professioner, som pædagoger, lærere, socialrådgivere, uddannelsesvejledere m.fl. nødvendigvis må etablere, hvis det socialt forebyggende arbejde for såvel de velfungerende som de udsatte børn og unge skal lykkes i praksis. Bogen beskriver desuden, hvordan det tværprofessionelle samarbejde også rummer store udviklingsmuligheder for den enkelte professionelle.