Tilbage

Den styrkede pædagogiske læreplan

Baggrund, perspektiver og dilemmaer

Christian Aabro

Forfattere: Christian Aabro

Der har i Danmark eksisteret læreplaner for dagtilbudsområdet siden 2004. Men med den nylige indførelse af en ny styrket læreplan er der tale om seks helt nye læreplanstemaer, bundet sammen af et fælles pædagogisk grundlag.

Med denne bog gives der et indblik i nogle af de baggrunde, perspektiver og dilemmaer, der knytter sig til den nye styrkede læreplan. Hvori består det styrkede? Hvordan adskiller de nye temaer sig fra de gamle? Hvilke hensigter ligger bag de ændringer, der er sket? Og hvilke overvejelser i forhold til den konkrete pædagogiske praksis giver de nye temaer anledning til?

Bogen er bygget op omkring de seks nye temaer, og kapitlerne er skrevet af en række af de fagpersoner, der har været involveret i arbejdet med at definere den nye læreplan.

Bidragsydere: Christina Haandbæk Schmidt, Thorleif Frøkjær, Malene Slott Nielsen, Andreas Rasch-Christensen, Lise Jönsson, Anja Hvidtfeldt Stanek, Annegrethe Ahrenkiel, Ditte Alexandra Winther-Lindqvist og Sisse Winther Oreskov