Tilbage

Den store casebog

Om børn, unge og voksne i skoler og institutioner

Søren Bøjgård Schleicher , Anette Bøjgård Schleicher

Forfattere: Søren Bøjgård Schleicher , Anette Bøjgård Schleicher

Den store casebog tilbyder en lang række cases om dagsinstitutioner, skoler og mennesker i udsatte positioner. Bogen indfører derudover i case-begrebet og forklarer, hvordan man kan arbejde analytisk og konstruktivt med cases. Bogens cases er derfor også forsynet med studiespørgsmål, som hjælper de studerende i retningen af at analysere og opstille handlemuligheder for hver enkelt case.

Den store casebog er skrevet til studerende ved pædagog-, lærer- og socialrådgiveruddannelserne.