Tilbage

Den palliative indsats

- en patientcentreret tilgang

Ane Bonderup, Annegrete Venborg , Charlotte Delmar

Forfattere: Ane Bonderup, Annegrete Venborg, Charlotte Delmar, Finn Thorbjørn Hansen, Karen Marie Dalgaard, Naveed Bobby Baig, Mai-Britt Guldin, Ole Raakjær, Bodil Abild Jespersen, Mette Asbjørn Neergaard, Helle Nordestgaard Matthiesen, Lotte Brøndum Kjelstrup, Jorit Tellervo, Birgitte Elmose Jørgensen, Uffe Lund, Merete Astrup Ley, Lise Jul Houmann, Anders Fuglsang, Hanne Bedoya Cabezas, Tenna Askjær, Karin Rønne Hansen, Jytte Skov-Pedersen, Jytte Husted , Birgitte Bjørn Stimpel

Der er igennem de seneste år kommet øget fokus på palliation både fra politisk side og fra det fagprofessionelle felt. Bogens forskellige kapitler kommer bredt omkring vigtige områder i den palliative indsats og hele vejen igennem ud fra en patientcentreret tilgang.

I bogen belyses den palliative indsats i et tværfagligt perspektiv. Der fokuseres både på faktuel viden, opøvelser af færdigheder og bevidstgørelse af egne holdninger og adfærds betydning for den syge og de pårørende.

Den palliative indsats henvender sig til studerende på de social- og sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, herunder sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere. Derudover henvender bogen sig til sundhedsprofessionelle, som uddanner sig til eller arbejder med palliation på det basale palliative niveau, dvs. i hjemmeplejen, i plejeboliger og på hospitalsafdelinger, hvor palliation er en del af deres arbejdsfelt.

Bogens mange forfattere har alle stor viden og indsigt i det palliative fagfelt og videreformidler i de enkelte kapitler denne viden på en indsigtsfuld måde og med ydmyghed over for palliationens mange udfordringer.