Tilbage

Den nødvendige etik

For socialrådgiverstuderende

Idamarie Leth Svendsen, Inge Schiermacher , Anne Worning

Forfattere: Idamarie Leth Svendsen, Inge Schiermacher, Anne Worning, Jacob Magnussen, Helle Strauss, Anne Jøker, Henrik Høgh, Morten Ebbe Juul Nielsen, Pernille Bischoff, Andrey Lukyanov-Renteria, Vibeke Pichard, Esben Høgh, Birgitte Lundgren, Ida Hoeck , Jonas Kierkegaard Ørnbøll

Den nødvendige etik giver studerende et overblik over etik i socialt arbejde, som bliver konkretiseret i relation til socialrådgiveruddannelsens centrale områder. Træning i etik, og hvordan man bør handle, sker hele livet fra barn til voksen. Som socialrådgiver sker det i uddannelsen og senere i ens job.

  • Del 1 omhandler etiske teorier, værdier, professionsetik, etik i myndighedsforvaltning og digital etik.
  • Del 2 sætter etik i forbindelse med uddannelsens målområder. Hver for sig behandles etik i arbejdet med udsatte børn og unge, med udsatte voksne og i relation til beskæftigelsesområdet. Etik i socialt udviklingsarbejde, forholdet mellem etik og videnskab samt kritisk refleksion som metode bliver også taget op i selvstændige kapitler.
  • Del 3 rammer bogens emne ind med et kapitel om etik og økonomi og et kapitel om etik i ledelse.
  • Den nødvendige etik kan anvendes i undervisning, studieopgaver og gruppearbejde, hvor bogens praktiske eksempler og arbejdsspørgsmål kan medvirke til at sætte gang i de etiske refleksioner.

    Inge Schiermacher er socialrådgiver, cand.mag. og tidligere lektor på socialrådgiveruddannelsen. Hun har været medlem af Dansk Socialrådgiverforenings etiske råd.

    Henrik Høgh er Master i Human Ressource Development, cand.jur. og cand.mag. med mange års erfaring som chefjurist i Københavns Kommune.