Tilbage

Den lille gule

Sådan skriver du opgaver på videregående uddannelser

Jesper Dammeyer , Louise Bøttcher

Forfattere: Jesper Dammeyer , Louise Bøttcher

En kort og ligetil introduktion og guide til at skrive selvstændige opgaver på videregående uddannelser. Uanset om din opgave er en teoretisk behandling af et emne, et review af et forskningsområde eller en empirisk undersøgelse ved brug af kvantitative (fx spørgeskemaer) eller kvalitative (fx interviews) metoder, bliver du klædt på til alle de dele, opgaven skal indeholde: emnevalg, redegørelser, problemstilling, metode, analyser og diskussion.

Selvstændige akademiske opgaver (især bachelor- og specialeopgaven) er en væsentlig del af de fleste videregående uddannelser. Udfordringen i selvstændige opgaver ligger både i evnen til at demonstrere viden om teori, metode og empiri og i at skabe en systematisk sammenhæng via en begrundet problemformulering, argumenterede analyser og kritisk diskussion.

Et overblik over opgavens forskellige dele og deres indbyrdes sammenhæng er et godt udgangspunkt for at lykkes med den selvstændige akademiske opgave. Den lille gule kan bruges til selvstudier eller som supplement til det vejledningsforløb, der ofte tilbydes.

Den lille gule kan bruges af alle, som skal skrive selvstændige opgaver inden for de samfundsfaglige, sundhedsfaglige eller humanistiske fagområder.