Tilbage

Den gode patientsamtale, 2. udgave

Bente Bassett, Marianne Engelbrecht Lau , Jette Ammentorp

Forfattere: Bente Bassett, Marianne Engelbrecht Lau, Jette Ammentorp , Juliane Dinesen

Hvordan kan sundhedsprofessionelle planlægge og udføre forskellige typer af patientsamtaler i dagligdagen? Med afsæt i cases får du præsenteret de kommunikative udfordringer, man typisk oplever i mødet med patienter og pårørende. Desuden får du mange konkrete bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan forbedre sin egen praksis.

Den henvender sig til alle fagpersoner, der fører samtaler i sundhedsvæsenet. Den kan bruges til efter- og videreuddannelse, og den er velegnet som lærebog på medicinstudiet, på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og på de erhvervsfaglige sundhedsuddannelser.

Bogen kan bruges som opslagsbog, og samlet giver den et godt overblik over de mest relevante færdigheder, man har brug for, når man skal kommunikere professionelt med patienter og pårørende.