Tilbage

Den akutte patient

Benedict Kjærgaard, Carsten Bindslev-Jensen , Claus Zachariae

Forfattere: Benedict Kjærgaard, Carsten Bindslev-Jensen, Claus Zachariae, Henrik Lund-Andersen, Jens Flensted Lassen, Jens Lundby Frandsen, John Sahl Andersen, Kent Kristensen, Lars Steen Jacobsen, Niels Qvist, Søren Højberg, Søren Loumann Nielsen, Thomas Iversen, Torben Callesen, Christian Godballe, Mads Klokker, Kim Dalhoff, Jacob Steinmetz, Birger Taylor, Flemming Skovsgaard, Christian Backer Mogensen, Dan Brun Petersen, Charlotte Barfod, Jakob Stensballe, Christian Borbjerg Laursen, Ole Graumann, Henrik Boye Jensen, Christian Maschmann, Marie-Laure Bouchy Jacobsson, Anders Hougaard, Erik Zimmermann-Nielsen, Annmarie Touborg Lassen, Peter Oluf Andersen, Niels Erik Ebbehøj, Charlotte Gotthard Mørtz, Casper Claudius, Torben Bjerregaard Larsen, Erika Frieschknecht Christensen, Peter Tagmose Thomsen, Dan Isbye, Jens-Ulrik Stæhr Jensen, Morten Hylander Møller, Halfdan Lauridsen, Hedvig Björkman, Karen Ægidius, Mikkel Rune Vossen Rasmussen, Ásgeir Snær Vilhjálmsson, Ljubica Vukelic Andersen, Michael Mølmer, Robert Jonasen, Jesper Juul Larsen, Kristoffer K. Brockhattingen, Rikke Holmgaard, Barbara Ratajczyk, Marie Norsker Folke , Hanne Blæhr Jørsboe

Den akutte patient beskriver systematisk og rationel håndtering af akutte patienter.

Målgruppen er primært medicinstuderende, unge læger og andet personale på de de fælles akutmodtagelser, og kapitlerne tager udgangspunkt i symptomer og symptombilleder frem for i en traditionel gennemgang af organsystemer.

Med ABCDE-princippet som basis lægges op til en objektiv systematik med fokus på tidsfaktorens betydning.

I  4. udgave er alle kapitler opdateret og omskrevet,  og den generelle kapitelopbygning er forbedret med f.eks. resuméer og flere figurer. Der er tilføjet en række helt nye kapitler om UL-vejledt intervention, synkope og svimmelhed, anafylaksi, bevægeapparatet, forværring hos indlagte patienter og jura i relation til akut behandling.