Tilbage

Deltagelse og forskellighed, 3. udgave

En grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis

Lotte Hedegaard-Sørensen, Christian Quvang , Mette Molbæk

Forfattere: Lotte Hedegaard-Sørensen, Christian Quvang , Mette Molbæk

Deltagelse & forskellighed præsenterer central viden og forskning inden for fagområderne inklusion og specialpædagogik. Bogen giver konkret inspiration til arbejdet med inkluderende specialpædagogik gennem temaer som iagttagelse og udvikling af elevens deltagelsesmuligheder, specialpædagogikkens rammer og organisering, kommunikation og samarbejde samt det inkluderende perspektiv i skolen. Deltagelse & forskellighed tilbyder således en indføring i det inklusions- og specialpædagogiske fagområde. Bogen kan læses som en generel introduktion til inklusion og inkluderende specialpædagogik for lærere og som en grundbog for lærerstuderende til faget pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik og til undervisningsfaget specialpædagogik.