Tilbage

Datasans

Etisk skole- og uddannelsesledelse med data

Dorthe Staunæs, Helle Bjerg , Malou Juelskjær

Forfattere: Dorthe Staunæs, Helle Bjerg, Malou Juelskjær , Kristian Gylling Olesen

Data er blevet en uomgængelig del af skolens hverdag og ledelse. Men data gør mere end de viser. Data omskaber nemlig skolen og dens elever radikalt. Det vilkår kræver, at ledelsen oparbejder ikke bare dataliteracy men også etisk datasans.
Foruden etisk datasans præsenterer bogen begrebet responsabilitet, dvs. ledelsens dens evne til at sanse og kere sig om, hvad data og databrug afstedkommer, og et forslag til en eksperimenterende ledelsesmetodologi, prototyping.
Bogen er en håndsrækning i arbejdet med det skisma mellem det frugtbare og det faretruende, som data repræsenterer for skolen og for den mangfoldighed af børn og unge, som skolen skal give en god ud/dannelse.