Tilbage

Danskundervisning 1.-6.

Mette Vedsgaard Christensen, Bodil Nielsen , Grete Dolmer

Forfattere: Mette Vedsgaard Christensen, Bodil Nielsen, Grete Dolmer, Nina Berg Gøttsche, Joy Lieberkind, Martin Brandt-Pedersen, Malene Erkmann, Torben Mundbjerg, Eva Theilgaard Brink, Sara Hannibal , Hanne Beermann

Danskundervisning 1.-6. giver et overblik over danskfaget og et indblik i undervisning i fagets forskellige dele:

Bogens første kapitler handler om at undersøge og fremstille tekster i forskellige kontekster: litteratur og film, brugstekster, digitale tekster, nordiske tekster og mundtlig fremstilling.

Anden del handler om faglige forudsætninger for at læse, forstå og fremstille tekster. Her er der kapitler om læsning, faglig læsning og skrivning, grammatik og ordforråd.

Bogen afsluttes med et kapitel om, hvordan de forskellige områder kan indtænkes i et eksempel på en årsplan for undervisning i dansk.

Den kommende lærer får et solidt grundlag for at undervise i danskfaget med både fordybelse i delene og overblik over helheden.

Danskundervisning 1.-6. henvender sig studerende ved læreruddannelsen, der læser undervisningsfaget dansk 1.-6.